• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

อบรม

อบรม

ไทย

อบรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยภูมิสารสนเทศ

27 พฤษภาคม 2560 จิสด้าจัดอบรมผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 7 ศาสตร์พระราชากับประเทศไทย 4.0: การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยภูมิสารสนเทศ ณ อาคารสปอตคลับ ราชพฤกษ์คลับ กทม.

GISTDA อบรมการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศจังหวัดนราธิวาส

     เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 GISTDA โดย สำนักประยุกต์และบริการภูมิสารสนเทศ ได้จัดอบรมการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานจริง (on the job training)  ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนราธิวาส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้การใช้ภาพถ่ายดาวเทียมบูรณาการร่วมกับข้อมูล GIS สำหรับการป

หน้า

Subscribe to RSS - อบรม