• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ไทยโชต

ไทยโชต

ไทย

GISTDA ขยายเวลาโครงการ 7 ปี 7 หมื่นภาพ

GISTDA ขยายเวลาโครงการ 7 ปี 7 หมื่นภาพต่อไปอีก จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558
เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลจากดาวเทียมไทยโชตเพิ่มมากขึ้น โดยมีรายละเอียดของราคาและเงื่อนไข ดังนี้

เงื่อนไข

สำหรับหน่วยงานภาครัฐ

Subscribe to RSS - ไทยโชต