• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

gistda

gistda

ไทย

GISTDA ร่วมหารือแนวทางการบริหารจัดการไฟป่า หมอกควัน และฝุ่น PM2.5 ณ จังหวัดเชียงราย

วันนี้ ทีมทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติของ GISTDA เข้าพบนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย ผู้แทนจากหลายหน่วยงาน อาทิ กรมควบคุมมลพิษ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงราย ศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัย

GISTDA ประชุมหารือกับบริษัท SpaceX และ Thaicom เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมอวกาศ และนวัตกรรมอวกาศของประเทศ

22 พฤศจิกายน 2564 ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ GISTDA พร้อมทีมผู้บริหาร GISTDA หารือกับ บริษัท SpaceX และ Thaicom เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานร่วมกันที่จะมีขึ้นในเร็วๆนี้ เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอวกาศ รวมถึงนวัตกรรมอวกาศ ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าว สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเท

ร่วมแสดงความยินดีและร่วมอวยพรออนไลน์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 21 ปี แห่งการสถาปนาสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : GISTDA

คลิ๊กเพื่อร่วมแสดงความยินดี

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้าร่วมหารือเรื่องการดำเนินงานเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวักรรมดิจิทัล (EECd) และการพัฒนาต่อยอดด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีอวกาศของ GISTDA

11 ตุลาคม 2564 นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมคณะนำทีมประชุมหารือข้อราชการพื้นที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ภายใต้กำกับดูแลของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และลงพื้

อว.ใช้ iMap สนับสนุนการบริหารข้อมูลเชิงพื้นที่ในสถานการณ์ COVID ในเขต กทม. ให้กับ ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม หรือ อว. โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ใช้ระบบบูรณาการข้อมูลที่เรียกว่า iMAP สนับสนุนการบริหารข้อมูลเชิงพื้นที่ในสถานการณ์โควิด – 19 ให้กับ ศปก. ศบค.

ผู้แทน JICA ประจำประเทศไทย ร่วมหารือกับ ผสทอภ.

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นายทากาฮิโระ โมริตะ (Takahiro MORITA) ผู้แทน JICA ประจำประเทศไทย พบหารือกับ ผสทอภ.

หน้า

Subscribe to RSS - gistda