• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

การประชุม/สัมมนา/อบรม

การประชุม/สัมมนา/อบรม

ข่าวประชุม อบรม สัมมนา

GISTDA ร่วมกับ ศูนย์ภูมิภาคฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประชุมเชิงปฏิบัติการ “ถอดบทเรียนโครงการร่วมคืนป่าให้ประชาชน”

   GISTDA ร่วมกับ ศูนย์ภูมิภาคฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ถอดบทเรียนโครงการร่วมคืนป่าให้ประชาชน” ภายใต้โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระยะที่ 1 ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมพลูแมนขอนแก่น ราชา

GISTDA ร่วมกับ UNESCAP และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดฝึกการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ EO&GI application

GISTDA ร่วมกับ UNESCAP และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดฝึกการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “Earth Observation and Geospatial Information Applications on Drought and Food Security for Transforming to Sustainability” ในวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 และจัดกิจกรรมหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติในหัวข้อ Train

GISTDA จัดฝึกอบรม "การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศเพื่อแจ้งเหตุ เฝ้าระวัง ป้องกันการเกิดอาชญกรรมในพื้นที่ สน.วังทองหลาง"

Gistda จัดฝึกอบรม "การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศเพื่อแจ้งเหตุ เฝ้าระวัง ป้องกันการเกิดอาชญกรรมในพื้นที่ สน.วังทองหลาง" ณ สน.วังทองหลางวันนี้ (23พ.ย.63) ผกก.สน.วังทองหลาง  กรุณาอำนวยความสะดวกในการจัดสถานที่และมอบหมายนายตำรวจฯที่เกี่ยวข้องประมาณ 15 คน เข้าร่วมรับฟังการอบรมและทดลองการใช้งานระบบฯ ระยะหวั

GISTDA ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรการแปลตีความภาพพื้นที่แหล่งน้ำและพืชเศรษฐกิจด้วยข้อมูลจากดาวเทียมระบบ SAR

GISTDA ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรการแปลตีความภาพพื้นที่แหล่งน้ำและพืชเศรษฐกิจด้วยข้อมูลจากดาวเทียมระบบ SAR ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 3  อาคารสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

คณะผู้นำนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าเยี่ยมชมนวัตกรรมและเทคโนโลยีอวกาศของ GISTDA

อว.จัดกิจกรรมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องนวัตกรรมเพื่อสังคมไทย บทบาทผู้นำเยาวชนยุคใหม่...สู่...คนไทยมีดี

ทบ. และ GISTDA พร้อมสานต่อความร่วมมือเพื่อภารกิจด้านความมั่นคง

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุมภารกิจ 3/1 GISTDA  นายตติยะ      ชื่นตระกูล ปฏิบัติงานรองผู้อำนวยการ GISTDA และ พล.ต.กำชัย วงศ์ศรี ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์ กรมข่าวทหารบก ร่วมเป็นประธานการประชุมคณะทำงานในการปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศและภู

Kick-off with Visual. GISTDA จับมือพันธมิตร Multi GNSS Asia, Cabinet Office, Japan บริษัท SONY จากประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับ AIS และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ เฟ้นหา Concept ใหม่แห่งการเตือนภัยด้วยดาวเทียม GNSS.

“บิ๊กตู่” ดัน พ.ร.บ.กิจการอวกาศ สร้างความมั่นคงแก่เทคโนโลยีในปัจจุบัน

พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2563 ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ร่วมประชุมในครั้งนี้

GISTDA ร่วมแสดงผลงานขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมในด้าน Smart City & Smart Education

ในวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จ.ชลบุรี สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้ร่วมการประชุมลงนามความร่วมมือ โครงการ Smart City & Smart Education เมืองอัจริยะการศึกษายุคดิจิทัล ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี กับ 12

GISTDA จัด Workshop SCGI Master Program

   9 ตุลาคม 2563 GISTDA จัดกิจกรรม Workshop on Research Guideline & Preparation for SCGI Master Program ระหว่างนิสิต SCGI รุ่นที่ 3 และนักวิจัยจาก GISTDA Academy โดยกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้เตรียมความพร้อมในการทำงานวิจัย และทำวิจัยที่ตอบโจทย์หน่วยงาน ตอบโจทย์ประเทศ ทั้งนี

หน้า

Subscribe to RSS - การประชุม/สัมมนา/อบรม