• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

การประชุม/สัมมนา/อบรม

การประชุม/สัมมนา/อบรม

ข่าวประชุม อบรม สัมมนา

GISTDA ร่วมประชุมปฏิบัติการ "ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19"

17 มกราคม 2564 ทีม GISTDA นำโดย ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ GISTDA ร่วมประชุมปฏิบัติการ “ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19” ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งการประชุมครั้งนี้ GISTDA ได้นำเสนอการทำงานของระบบ COVID iMap ด้วย ซึ่งระบบดังกล่าวเป็นการพัฒนาร่วมกันของหลายหน่วยงาน ซึ่ง ศบค.

GISTDA พัฒนา iMap Platform เชื่อมโยงข้อมูลบริหารจัดการ COVID-19

จากการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิท 19 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีผู้แทนจากหลายหลากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการข้อมูลการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 หรือ covid-19
.

GISTDA เข้าร่วมประชุมแนวทางการสร้างระบบนิเวศ

วันอังคารที่ 29 ธค 63  GISTDA  เข้าร่วมประชุมแนวทางการสร้างระบบนิเวศเพื่อสร้างภาครัฐระบบเปิดและการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย ที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน อาคารจามจุรีสแควร์  โดยมี ดร.บัณฑูร  เศรษฐศิโรตม์ เป็นประธานการหารือร่วมกับ สำนักงาน กพร.

GISTDA จัดอบรม หลักสูตร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน (GIS for Beginners)

วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

GISTDA UNESCAP และ ARTSA จัดประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ

GISTDA UNESCAP และ ARTSA จัดประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ หัวข้อ Workshop on “Integration of Geospatial Information for Sustainable Development in Southeast Asia” ระหว่างวันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2563 ณ สทอภ.

GISTDA ร่วมประชุมเชิงปฏบัติการ Power of Regionalization : EEC Sandbox และการประชุมคณะกรรมการร่วม ระหว่าง GISTDA และมหาวิทยาลัย (ศูนย์ภูมิภาคฯ)

17 ธ.ค.63 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) และ ศูนย์ภูมิภาคเทคโนยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออก (มหาวิทยาลัยบูรพา) ร่วมกับ 6 ศูนย์ภูมิภาคฯ  จัดการประชุมเชิงปฏบัติการ Power of Regionalization : EEC Sandbox และการประชุมคณะกรรมการร่วม ระหว่าง สทอภ.

ทีม GISTDA เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ หรือ โคก หนอง นา โมเดล

วันนี้ทีม GISTDA ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ หรือ โคก หนอง นา โมเดล ที่หลายๆคนเคยได้ยินจนติดหู ทางทีมได้เข้าร่วมกิจกรรมกับชาวบ้านทันที ซึ่งภายในกิจกรรมเป็นการศึกษาและเรียนรู้ในขั้นตอน พร้อมวิธีการทำโคกหนองนาโมเดล เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต อีกทั้งนำความร

GISTDA หารือ กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก และเยาวชน ในแนวทางการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาสนับสนุนการปฏิบัติงานแบบ Real-time

ช่วงเช้าของวันที่ 9 ธ.ค. 63  นายตติยะ ชื่นตระกูล ปฎิบัติงาน รองผู้อำนวยการGISTDA พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักผลิตภัณฑ์ภูมิสารสนเทศ และ กลุ่มภารกิจพิเศษด้านพัฒนาการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ เข้าพบ พ.ต.ท.

GISTDA และ ARTSA ร่วมกับ UNESCAP และ ม.อ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติ

GISTDA และ ARTSA ร่วมกับ UNESCAP และ มหาวิทยาสงขลานครินทร์ ได้จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการและหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติ หัวข้อ Thematic Training and Workshop on “Integration of Geospatial Information for Sustainable Urban Development” ระหว่างวันที่ 2 - 4 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาสงขลานครินทร์ อำเ

GISTDA ดันผู้ประกอบการไทยเข้าสู่อุตสาหกรรมการบินและอวกาศ

2 ธ.ค.2563 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ในฐานะหน่วยงานหลักผู้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีอวกาศ รวมไปถึงกิจกรรมอวกาศของประเทศไทย ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรจัดงานสัมมนาเชิงฏิบัติการในหัวข้อ Clustering the Aerospace and Satellite In-country Manufacturing

หน้า

Subscribe to RSS - การประชุม/สัมมนา/อบรม