• ภาษาไทย
  • English

คนจิสด้าต้องรู้

คนจิสด้าต้องรู้ ครั้งที่ 10

วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม  2563  จิสด้าจัดกิจกรรม คนจิสด้าต้องรู้ ครั้งที่ 10 ขึ้นในหัวข้อ  “กำเนิด Space Krenovation Park : SKP”    ผ่านการไลฟ์สด facebook gistda group  ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.ดำรงค์ฤทธิ์ เนียมหมวด   ผู้อำนวยการสำนักอุทยานรังสรรนวัตกรรมอวกาศ / ปฏิบัติงาน อธิการสถาบันวิทยากา

คนจิสดาต้องรู้ Special

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 จิสด้าจัดกิจกรรม “คนจิสดาต้องรู้ Special” เพื่อให้ เจ้าหน้าที่  ได้รับรู้แนวทางการดำเนินงานของ สทอภ. ทั้งในเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์จากผู้บริหาร เพื่อนำไปสู่การวางแผนงานอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลในภาพรวม โดยท่าน  ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์  ผสทอภ.

คนจิสด้าต้องรู้ ครั้งที่ 9

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 จิสด้าจัดกิจกรรม คนจิสด้าต้องรู้ ครั้งที่ 9  ขึ้นในหัวข้อ  “ทำไมต้อง...จิสด้า”    ผ่านการไลฟ์สด facebook gistda group เป็นการนำเสนอเรื่องราว แง่คิด มุมมองของคนจิสด้า ทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ เพื่อเป็นแรงผลักดัน กำลังใจ ให้กับคนรุ่นเก่าที่เหนื่อล้ากับการทำงานอยู่ตอนนี้

คนจิสด้าต้องรู้ ครั้งที่ 8

วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม  2563  จิสด้าจัดกิจกรรม คนจิสด้าต้องรู้ ครั้งที่ 8 ขึ้นในหัวข้อ  “HR XYZ”    ผ่านการไลฟ์สด facebook gistda group  ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก พี่หนุ่ย วรรณวีร์  ศิลโรจน์  ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายธุรการและการคลัง และ  พี่ตุ้ย สุกันยา อินทร์สวาท  ตำแหน่ง รักษาการหัวหน้าฝ่ายพัฒนาอ

คนจิสด้าต้องรู้ ครั้งที่ 5 "จากฟิล์มสู่ยุคดิจิตอล กับคู่ DUO ลาดกระบัง"

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563  จิสด้าจัดกิจกรรม คนจิสด้าต้องรู้ ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2563

กับหัวข้อ "จากฟิล์มสู่ยุคดิจิตอล กับคู่ DUO ลาดกระบัง" ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคุณสานนท์  พรหมผลิน ตำแหน่ง รักษาการ ผอ. ธีออส-2 และหน.กภด.

คนจิสด้าต้องรู้ ครั้งที่ 4 "ตำนาน ธีออส-1 ส่งผ่านสู่ ธีออส-2"

เมื่อวันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562  จิสด้าจัดกิจกรรม คนจิสด้าต้องรู้ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563
การจัดกิจกรรม “คนจิสด้าต้องรู้” จากครั้งที่ 4 นี้เป็นต้นไป หัวข้อที่เราจะนำเสนอและร่วมพูดคุยกันนั้น จะเชื่อมโยงกับ โครงการจิสด้าก้าวสู่ปีที่ 20

คนจิสด้าต้องรู้ ครั้งที่ 3 อยากรู้มั้ย ธอ2. ทำให้ประเทศไทย มีความเข้มแข็งอย่างไร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562  จิสด้าจัดกิจกรรม คนจิสด้าต้องรู้ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563

Subscribe to RSS - คนจิสด้าต้องรู้