• ภาษาไทย
  • English

จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

"ภาพถ่ายสวยๆจากดวงตาแห่งอวกาศ"

ภาพที่ 7 : นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง: ตั้งอยู่ในเขตอำเภอศรีราชาและอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี อันเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับโครงการพัฒนาชายฝั่งภาคตะวันออกและยังเป็นเขตอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศ เปรียบเสมือนประตูทองของการอุตสาหกรรมไทยสู่ทั่วโลก ซึ่งปัจจุบันมีโรงงานตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 200 กว่าโรงงาน  

ข้อมูลภาพดาวเทียม : WorldView-3

Subscribe to RSS - จิสด้าก้าวสู่ปีที่20