• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ข่าวประชาสัมพันธ์

GISTDA เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานและสหกิจศึกษา รอบที่ 1/2564 : GISTDA has open 1st Round of Internship Program.

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA 

เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันนี้ - 30 พ.ย. 63 http://internship.gistda.or.th/

และประกาศผลคัดเลือกวันที่ 8 ธ.ค. 63 ทาง  https://www.gistda.or.th/main/th/announcements

GISTDA เชิญชวนผู้สนใจด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ร่วมเสนอโครงการเพื่อรับการสนับสนุนข้อมูลจากดาวเทียมและการเชื่อมโยงสู่เครือข่ายระดับนานาชาติ

1603190209048_0.jpg

Space Inspirium ปรับเปลี่ยนเกณฑ์การให้บริการเข้าชม

354145.jpg

 

Space Inspirium ของเรามีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การให้บริการเข้าชม ดังนี้

- เด็ก 101-140 ซม. 20 บาท/ คน
- บุคคลที่สูง 141 ซม. ขึ้นไป 50 บาท/คน
- ฟรี สำหรับ เด็กความสูงต่ำกว่า 100 ซม. , ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป , พระภิกษุ  และผู้พิการ

UN-SPIDER/ UNOOSA และ CSSTEAP ร่วมจัดคอร์สออนไลน์ในหัวข้อ “แอพพลิเคชันภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ”

mooc_2_0.jpg

UN-SPIDER/ UNOOSA และ CSSTEAP ร่วมจัดคอร์สออนไลน์ในหัวข้อ
“แอพพลิเคชันภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ”
สำหรับผู้สนใจในขั้นเริ่มต้นและขั้นสูง เปิดเข้าเรียนได้ฟรี เริ่ม 13 ตุลาคม 2563

 

เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบเครือข่ายในหัวข้อ Integrating Geospatial Information and Statistics, Answering SDG's Challenge

poster_un-ggim-ap.png

   ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานที่ 3 ด้าน Integrating Geospatial Information and Statistics ภายใต้คณะกรรมการ United Nations Global Geospatial Information Management for Asia and the Pacific (UN-GGIM-AP) ได้จัดการประชุมผ่านระบบเครือข่ายในหัวข้อ Integrating Geospatial Information and Statistics, Answering SDG's Challenge ในวันที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น. 

เปิดแล้ว!! หลักสูตรฝึกอบรมเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2564

prachaasamphanthhlaksuutr.jpg

 

วิธีการสมัครการฝึกอบรมเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2564

1. ตรวจสอบที่ว่าง หลักสูตรฝึกอบรม เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2563 ได้ 2 วิธี ดังนี้

International Space Conference and Exhibition การประชุมและนิทรรศการนานาชาติด้านอวกาศ ภายใต้หัวข้อ "นำทางไปสู่ยุคใหม่ของภาคอวกาศอินเดีย"

International Space Conference and Exhibition
การประชุมและนิทรรศการนานาชาติด้านอวกาศ ภายใต้หัวข้อ "นำทางไปสู่ยุคใหม่ของภาคอวกาศอินเดีย"
(International Space Conference and Exhibition: Ushering the new era for Indian space sector)

โดยสมาพันธ์อุตสาหกรรมอินเดีย (Confederation of Indian Industry - CII) ร่วมกับ องค์การวิจัยอวกาศแห่งชาติอินเดีย (Indian Space Research Organisation - ISRO) และ บริษัท Antrix Corporation

GISTDA ได้ร่วมเป็นหนึ่งในกลุ่ม International Space Exploration Coordination Group (ISECG)

เป็นข่าวดีสำหรับประเทศไทย  GISTDA ได้ร่วมเป็นหนึ่งในกลุ่ม International Space Exploration Coordination Group (ISECG) เพื่อดำเนินกิจการร่วมกันในภารกิจ spaceflight โดยการกิจหลักของกลุ่มก็คือ การร่วมกันผลักดันเศรษฐกิจอวกาศและการนำประโยชน์จากอวกาศมาสู่สังคมและโลกของเราครับ ไม่ว่าจะเป็นงานในด้านความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการวิจัยในวิทยาศาสตร์อวกาศ หรือการแชร์ข้อมูลจากภารกิจการสำรวจอวกาศ ทั้งในด้านของการศึกษาและด้านพาณิชย์  อีกทั้งยังการจัดทำแผนเพื่อผลักดันให้เกิดกิจการอวกาศใหม่ๆ อาทิ เทคโนโลยีการสำรวจอวกาศ หุ่นยนต์สำรวจเพื่อการวิจัย spaceflight และ spaceport เป็นต้น แน่นอนครับว่าในอนาคตของประเ

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาสหกิจศึกษา รอบที่ 3/2563

 นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกงาน ณ สทอภ. ดังรายชื่อข้างต้น โปรดยืนยันการเข้ารับการฝึกงาน ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 2 ตุลาคม 2563

ทาง Line ID 0861672248 เท่านั้น

โดยแจ้งข้อความดังนี้ =  ชี่อ/นามสกุล/ข้อความยืนยันการเข้าฝึกงานกับ สทอภ.

รายชื่อนักศึกษาผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกงาน ณ สทอภ.  รอบที่ 3/2563 

หน้า

Subscribe to RSS - ข่าวประชาสัมพันธ์