• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ประกวดราคาโครงการจ้างพัฒนาระบบเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่เกษตร (ซื้อซองตั้งแต่วันที่ 8 - 10 ก.ย. 2558 เวลา 9.00 - 15.30 ราคาซอง 100 บาท)

ประกวดราคาโครงการจ้างพัฒนาระบบเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่เกษตร (ซื้อซองตั้งแต่วันที่ 8 - 10 ก.ย. 2558 เวลา 9.00 - 15.30 ราคาซอง 100 บาท)

ประกวดราคาโครงการจ้างพัฒนาระบบเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่เกษตร
ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
21/09/2015

ประเภทของประกาศ