• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

GISTDA ติดตามการดำเนินงานโครงการ "GISTDA เพื่อชุมชน" ในพื้นที่ ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี

GISTDA ติดตามการดำเนินงานโครงการ "GISTDA เพื่อชุมชน" ในพื้นที่ ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2558  GISTDA พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบโปรแกรมประยุกต์และฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ เพื่อการวางแผนพื้นที่ผลิตสินค้าทางการเกษตร ณ อ.มะขาม จ.จันทบุรี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ "GISTDA เพื่อชุมชน"  โดยร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับชุมชน และหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่อย่างเป็นกันเอง ส่วนใหญ่เห็นพ้องกันว่าเทคโนโลยีที่ GISTDA นำมาให้นั้นเป็นประโยชน์กับพื้นที่อย่างมากโดยเฉพาะด้านการเกษตร เพื่อนำไปสู่การโซนนิ่งไม้ผล เนื่องจากจันทบุรีมีการปลูกไม้ผลที่มีชื่อเสียงหลายอย่างเช่น ทุเรียน เงาะ มังคุด สละ ลำใย ลองกอง และกล้วยไข่ หากมีการโซนนิ่งที่ชัดเจนจะทำให้เกษตรกรสามารถคาดการณ์ผลผลิตและวางแผนการเพาะปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ