• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

GISTDA ร่วมจัดนิทรรศการ ในงาน "พระผู้สร้างรอยยิ้ม" ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

GISTDA ร่วมจัดนิทรรศการ ในงาน "พระผู้สร้างรอยยิ้ม" ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

GISTDA ร่วมจัดนิทรรศการ ในงาน "พระผู้สร้างรอยยิ้ม" ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 7-10 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 โดยหม่อมหลวงปนัดดาดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้  โดยGISTDAได้นำระบบภูมิสารสนเทศ โครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมภายในงาน ทำการปักหมุดถวายพระพรและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี ที่พระองค์ทรงมีแก่ปวงชนชาวไทย โดยมีประชาชนทั่วไปให้ความสนใจกับกิจรรมของทาง Gistda เป็นอย่างมาก