• ภาษาไทย
  • English

สอบราคาจัดหาระบบ Video Conference ห้องประชุมใหญ่(เฟส 2) พร้อมติดตั้ง

สอบราคาจัดหาระบบ Video Conference ห้องประชุมใหญ่(เฟส 2) พร้อมติดตั้ง

ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาซื้อ
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
10/04/2015
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศวันที่:
28/04/2015
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
12/05/2015

ประเภทของประกาศ