• ภาษาไทย
  • English

จ้างผลิตของที่ระลึกเพื่อใช้สำหรับประชาสัมพันธ์ GISTDA (รับซองตั้งแต่ 19 - 30 มีค. 58 เวลา 9.00 - 16.30 น.)

จ้างผลิตของที่ระลึกเพื่อใช้สำหรับประชาสัมพันธ์ GISTDA (รับซองตั้งแต่ 19 - 30 มีค. 58 เวลา 9.00 - 16.30 น.)

จ้างผลิตของที่ระลึกเพื่อใช้สำหรับประชาสัมพันธ์ GISTDA
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2557
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
08/04/2015

ประเภทของประกาศ