• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

การรับ-ส่งสัญญาณดาวเทียมด้วยระบบจานสายอากาศ S-Band

การรับ-ส่งสัญญาณดาวเทียมด้วยระบบจานสายอากาศ S-Band

Gallery

การรับ-ส่งสัญญาณดาวเทียมด้วยระบบจานสายอากาศ S-Band
.
สถานการณ์โควิด 19 ยังคงน่าเป็นห่วงอยู่ แต่เรื่องของสาระความรู้จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ แอดมินไม่พลาดที่จะมาบอกเล่าอัพเดทสู่กันฟังครับ
จากบทความที่แล้วเราพูดกันถึงเรื่องของ "WATER" ที่ไม่ได้แปลว่า “น้ำ” แต่เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกับดาวเทียม    https://www.facebook.com/gistda/photos/a.10150141503351265/1015910552131... กันไปแล้ว
ครั้งนี้จะมาต่อกันด้วยเรื่องของจาน S-Band ตัวใหม่ล่าสุดกันบ้างที่รองรับการทำงาน โครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2)  https://www.facebook.com/groups/gistgroup/posts/3985514144837011

.
ในบทความนี้จะกล่าวถึง การนำระบบจานสายอากาศ S-Band (COMTECH) และ ระบบจานสายอากาศ WATER สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของดาวเทียมไทยโชต และดาวเทียม THEOS-2 MainSat  โดยปัจจุบันเรามีระบบควบคุมและรับ-ส่งสัญญาณดาวเทียม 2 ระบบ คือ
ระบบที่สนับสนุนดาวเทียมไทยโชต และระบบที่สนับสนุนดาวเทียม THEOS-2 MainSat ซึ่งอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมของระบบต่างๆนั่นเองครับ
.
ภารกิจ ของระบบควบคุมและรับ-ส่งสัญญาณดาวเทียมผ่านระบบจานสายอากาศ S-Band คือการส่งคำสั่ง แผนการถ่ายภาพในแต่ละวัน การตรวจสอบสุขภาพของดาวเทียม การควบคุมดาวเทียม รวมถึงการส่งคำสั่งบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ บนดาวเทียม ส่วนระบบควบคุมและรับ-ส่งสัญญาณดาวเทียม THEOS-2 MainSat จะส่งคำสั่งควบคุมดาวเทียมด้วยระบบ DIGINEO ( DIGital Infrastructure for Earth Observation) ผ่านระบบจานสายอากาศ S-Band (COMTECH) ส่วนระบบควบคุมและรับ-ส่งสัญญาณดาวเทียมไทยโชต นั้น จะส่งคำสั่งควบคุมดาวเทียมด้วยระบบ VOSSCA (Versatile Operation System for Satellite Control and Administration) ผ่านระบบจานสายอากาศ WATER 
.
ระบบจานสายอากาศ S-Band (COMTECH) และ ระบบจานสายอากาศ WATER มีคุณสมบัติที่ใกล้เคียงกัน เราจึงสามารถพัฒนาให้ ระบบ DIGINEO สามารถส่งคำสั่งควบคุมดาวเทียม THEOS-2 MainSat ผ่านระบบจานสายอากาศ WATER และสามารถพัฒนาให้ระบบ VOSSCA ส่งคำสั่งควบคุมดาวเทียมไทยโซต ผ่านระบบจานสายอากาศ S-Band (COMTECH) ได้อีกด้วย โดยระบบจานสายอากาศทั้ง 2 มีคุณสมบัติดังนี้
 + ระบบจานสายอากาศ S-Band (COMTECH) รองรับช่วงคลื่นความถี่ S-Band หน้าจานอากาศมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 เมตร และมีกำลังส่งไม่เกิน 200 W 
 + ระบบจานสายอากาศ WATER รองรับช่วงคลื่นความถี่ S-Band หน้าจานอากาศมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6.1 เมตร และมีกำลังส่งไม่เกิน 100 W

ทั้ง 2 จะทำการพัฒนาระบบในส่วนของการเชื่อมต่อระหว่างระบบควบคุมดาวเทียมและระบจานสายอากาศเพื่อให้สามารถรับ-ส่งข้อมูลซึ่งกันและกันได้ การดำเนินการข้างต้นจะสร้างความต่อเนื่องในการให้บริการข้อมูลดาวเทียม

และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างคุ้มค่า และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับระบบ เช่น การทดแทนระบบจานสายอากาศ  กรณี ต้องมีการบำรุงรักษาจานสายอากาศ  หรือการใช้จานสายอากาศสนับสนุนดาวเทียมต่างประเทศนั่นเองครับ
.

 

ขอบคุณข้อมูลจาก
จารุณี ขุนจันทร์
วิศวกรชำนาญการ
กลุ่มปฏิบัติการดาวเทียม ภายใต้กลุ่มภารกิจพิเศษปฏิบัติการดาวเทียมภาคพื้นดิน

#THEOS #GISTDA #จิสด้า #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #ควบคุมดาวเทียม #sattellite