• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ใครไม่พร้อม แต่ทุ่งพร้อม…

ใครไม่พร้อม แต่ทุ่งพร้อม…

 

13 ทุ่งรับน้ำสำคัญของประเทศมีเนื้อที่รวมทั้งหมด 2,262,851 ไร่

 GISTDA ใช้ข้อมูลภาพจากดาวเทียมวิเคราะห์พื้นที่ปลูกข้าว พบว่าปัจจุบันมีข้าวที่ยังยืนต้นรวม 693,976 ไร่ แบ่งเป็นข้าวระยะออกรวง (สีส้ม) จำนวน 151,729 ไร่ ซึ่งพร้อมเก็บเกี่ยวได้ทันทีในสัปดาห์หน้า และข้าวที่เก็บเกี่ยวได้แล้ว (สีแดง) จำนวน 542,247 ไร่ ซึ่งปัจจุบันมีการเก็บเกี่ยวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันกับปริมาณฝนที่กำลังจะมาในช่วงต้นเดือนกันยายนนี้

ทั้งนี้ GISTDA ได้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนข้อมูลสำคัญให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที
#GISTDA #จิสด้า #เกาะติดสถานการณ์ #ทุ่งรับน้ำ #วิเคราะห์ #ฝน #พื้นที่ปลูกข้าว

aephnthiikhaawainthungrabnam_20210826.jpg

 

.........................................................................................................................

ใครไม่พร้อม แต่ทุ่งพร้อม…

GISTDA ทำการวิเคราะห์พื้นที่ปลูกข้าวในทุ่งรับน้ำจำนวน 13 ทุ่งสำคัญของประเทศ จากภาพถ่ายดาวเทียมแสดงให้เห็นระยะของต้นข้าวในแต่ละทุ่ง ซึ่งเกือบทั้งหมดอยู่ในระยะออกรวง(สีส้ม)  46.42%  ที่พร้อมจะเก็บเกี่ยวได้ช่วงปลายเดือนสิงหาคม และข้าวที่อยู่ในระยะเก็บเกี่ยวได้แล้ว(สีแดง) 41.21% โดยเฉพาะทุ่งบางระกำที่พื้นที่ส่วนใหญ่มีเก็บเกี่ยวข้าวไปแล้วกว่า 80% เพื่อให้ทันกับปริมาณฝนที่กำลังจะมาในช่วงต้นเดือนกันยายนนี้

ทั้งนี้ GISTDA ได้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนข้อมูลสำคัญให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที

 

aephnthiikhaawainthungrabnam_20210812.jpg