• ภาษาไทย
  • English

สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดหอพัก Vertical View

สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดหอพัก Vertical View

ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
27/11/2014
ประกาศยกเลิก: 
ประกาศวันที่:
15/12/2014

ประเภทของประกาศ