• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

GISTDA หารือ กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก และเยาวชน ในแนวทางการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาสนับสนุนการปฏิบัติงานแบบ Real-time

GISTDA หารือ กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก และเยาวชน ในแนวทางการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาสนับสนุนการปฏิบัติงานแบบ Real-time

ช่วงเช้าของวันที่ 9 ธ.ค. 63  นายตติยะ ชื่นตระกูล ปฎิบัติงาน รองผู้อำนวยการGISTDA พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักผลิตภัณฑ์ภูมิสารสนเทศ และ กลุ่มภารกิจพิเศษด้านพัฒนาการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ เข้าพบ พ.ต.ท. วรรณพงษ์ คชรักษ์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็ก และเยาวชน และคุณโกมล พรมเพ็ง รองอธิบดีฯ ณ กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก และเยาวชน อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ  เพื่อหารือแนวทางการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาสนับสนุนการปฏิบัติงานแบบ Real-time ของเจ้าหน้าที่ด้านกระบวนการดูแลเด็กและเยาวชนก่อนและหลังมีคำพิพากษา  ตลอดจนการสืบเสาะข้อมูลเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิด  และการติดตามเด็กและเยาวชนภายหลังได้รับการปล่อยตัว เป็นต้น