• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ทีม GISTDA เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ หรือ โคก หนอง นา โมเดล

ทีม GISTDA เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ หรือ โคก หนอง นา โมเดล

วันนี้ทีม GISTDA ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ หรือ โคก หนอง นา โมเดล ที่หลายๆคนเคยได้ยินจนติดหู ทางทีมได้เข้าร่วมกิจกรรมกับชาวบ้านทันที ซึ่งภายในกิจกรรมเป็นการศึกษาและเรียนรู้ในขั้นตอน พร้อมวิธีการทำโคกหนองนาโมเดล เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต อีกทั้งนำความรู้ทางด้านภูมิสารสนเทศมาช่วยเหลือชุมชนในการหาค่าพิกัดของพื้นที่ เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองต่อไปในอนาคต ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน จ.นครนายก และนี่เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ทาง GISTDA ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในการร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน เพื่อจะนำไปสู่ปรัชญา "เศรษฐกิจพอพียง"  และผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรคอยติดตามกันนะครับ เราจะอัพเดทให้ชาวแฟนเพจได้ติดตามกันครับ #จิสด้า #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #Thailand #อวกาศ #mhesi #อว #GISTDA #โคกหนองนาโมเดล #ภูมิสารสนเทศ #วิถีชุมชน #เศรษฐกิจพอเพียง #ศึกษาเรียนรู้