• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

GISTDA ร่วมยินดีกับกรุงเทพธุรกิจ ก้าวเข้าสู่ปีที่ 34

GISTDA ร่วมยินดีกับกรุงเทพธุรกิจ ก้าวเข้าสู่ปีที่ 34

6 ตุลาคม 2563  GISTDA นำโดย ดร.ปกรณ์  อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ GISTDA เข้าร่วมแสดงความยินดีกับกรุงเทพธุรกิจ ในโอกาสวันครบรอบและก้าวเข้าสู่ปีที่ 34 หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ร่วมสร้างสังคมธุรกิจที่ดี ณ โถงชั้น 1 อาคาร 1 อินเตอร์ลิงค์ ถนนเทพรัตน กรุงเทพฯ