• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ผู้อำนวยการ GISTDA พร้อมคณะร่วมแสดงความยินดีกับปลัด อว. คนใหม่

ผู้อำนวยการ GISTDA พร้อมคณะร่วมแสดงความยินดีกับปลัด อว. คนใหม่

6 ตุลาคม 2563  GISTDA นำโดย ดร.ปกรณ์  อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ GISTDA พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าพบ ศาสตราจารย์ นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เพื่อร่วมแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ปลัด อว. คนใหม่ ณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิ​ทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ซอยโยธี  พญาไท กรุงเทพฯ