• ภาษาไทย
  • English

ร่างขอบเขตของงานและร่างโครงการตกแต่งภูมิสถาปัตย์และภูมิทัศน์อาคารศูนย์ภูมิสารสนเทศสิริธร (สภ.)

ร่างขอบเขตของงานและร่างโครงการตกแต่งภูมิสถาปัตย์และภูมิทัศน์อาคารศูนย์ภูมิสารสนเทศสิริธร (สภ.)

ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
ปีงบประมาณ:
2558

ประเภทของประกาศ

ระยะเวลาประกาศร่างจัดซื้อจัดจ้าง

อังคาร, 28 ตุลาคม 2014 ถึงวันที่ พฤหัสบดี, 30 ตุลาคม 2014

ประกาศร่างวันที่

อังคาร, 28 ตุลาคม 2014