• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

The 3rd Sirindhorn Conference

The 3rd Sirindhorn Conference

23 July 2020
8:30 – 17:00, UTC+7
Via VooV meeting

You are cordially invited to the webinar entitled “3rd Sirindhorn Conference” which will be held on Thursday, 23 July 2020 at 8:30 – 17:00 hrs. (UTC+7, Bangkok time). The 2020 Sirindhorn Conference provides a forum to exchange ideas and experiences on space technology and geo-informatics through applications, study cases and practical experiences. The conference is organized to improve and enhance the collaboration and cooperation between the intellectuals, professional and government bodies of Thailand and China in achieving a common vision towards knowledge sharing of geo-informatics across discipline.

 

first_annoucement_4_0.jpg

วันที่ของประกาศ: 
พฤหัสบดี, 16 กรกฎาคม 2020
หมวดหมู่ของประกาศ: