• ภาษาไทย
  • English

ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบ งบประมาณ 124,603.47 บาท
ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2563
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
05/03/2020
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ