• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

"โครงการยกระดับผู้ประกอบการสู่อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน” เพื่อการเพิ่มโอกาสและความสามารถในการผลิตตามข้อกำหนดของอุตสาหกรรมอากาศยาน

"โครงการยกระดับผู้ประกอบการสู่อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน” เพื่อการเพิ่มโอกาสและความสามารถในการผลิตตามข้อกำหนดของอุตสาหกรรมอากาศยาน

GISTDA และสถาบันยานยนต์ ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมอากาศยานไทย ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วม "โครงการยกระดับผู้ประกอบการสู่อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน” เพื่อการเพิ่มโอกาสและความสามารถในการผลิตตามข้อกำหนดของอุตสาหกรรมอากาศยาน โดยผู้ประกอบการที่ผ่านคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มผู้ประกอบการ และผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอากาศยาน เพื่อเตรียมความพร้อมด้านข้อกำหนด และขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆ ที่สำคัญ รวมถึงการให้คำปรึกษาในการจัดทำระบบบริหารคุณภาพ AS 9100

*โครงการนี้มีค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาดำเนินการเป็นจำนวน 50,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการฯ
- คุณอุเทสก์ ด้วงบุตรศรี แผนกพัฒนาผู้ประกอบการ สถาบันยานยนต์
- โทรศัพท์: 02-712-2414 ต่อ 6509
- อีเมล: uted@thaiauto.or.th
ดาวโหลดเอกสารการสมัคร และรายละเอียดเพิ่มเติมโครงการฯ ได้ที่
http://www.thaiauto.or.th/2012/th/news/news-detail.asp?news_id=4709

 

 

88079179_1310639132659681_6230506179232006144_o.jpg

88056507_1310639202659674_5974098049000013824_o.jpg

87713405_1310639232659671_7990216067802726400_o.jpg

87640158_1310639319326329_7190940602685456384_o.jpg

วันที่ของประกาศ: 
ศุกร์, 28 กุมภาพันธ์ 2020
หมวดหมู่ของประกาศ: