• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ประชุมคณะทำงาน 20 ปีจิสด้า

ประชุมคณะทำงาน 20 ปีจิสด้า

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 จิสด้าได้ทำการจัดประชุมคณะทำงานเตรียมการเผยแพร่คุณค่าที่จิสด้ามอบให้กับสังคมตลอด 20 ปีที่ผ่านมา โดยได้มีการนำเสนอความคืบหน้าในการจัดงานสถาปนาครบรอบ  20 ปี และร่วมหารือพร้อมรายงานความคืบหน้าในการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น การจัดกิจกรรม “คนจิสด้าต้องรู้ ครั้งที่ 4 เรื่อง ตำนานธีออส-1 ส่งผ่าน ธีออส-2” ผ่านช่องทางออนไลน์, การจัดทำหนังสือ “กาลานุกลม”, กลุ่มจิตอาสาที่นำเสนอแนวคิดต่างๆ เพื่อการมีส่วนร่วมของคนภายในองค์กร เป็นต้น