• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ประกวดออกแบบ MASCOT ประจำองค์กร

ประกวดออกแบบ MASCOT ประจำองค์กร

 การแข่งขันประกวดออกแบบ มาสคอต ของจิสด้า