• ภาษาไทย
  • English

ผังการรับสัญญาณ RADARSAT และ COSMO-SkyMed ประจำวันที่ 02 ธ.ค. 2019 ถึง 08 ธ.ค. 2019