• ภาษาไทย
  • English

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และความมั่นคง เข้าเยี่ยมชมกิจการจิสด้า

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และความมั่นคง เข้าเยี่ยมชมกิจการจิสด้า

วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 คณะผู้บริหารและบุคลากร จาก ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และความมั่นคง หรือ ศปร. นำโดย พล.ท.ธวัชชัย ชวนสมบูรณ์ รอง ผู้อำนวยการ ศปร. เป็นหัวหน้าคณะ เข้าเยี่ยมชมดูงานพร้อมหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ที่เป็นประโยชน์และนำไปใช้ในการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ศปร.  โดยมี นายตติยะ ชื่นตระกูล ปฎิบัติงาน รองผู้อำนวยการ จิสด้า ให้การต้อนรับ และร่วมหารือ   ทั้งนี้ นายธนากร สงวนตระกูล นักภูมิสารสนเทศ ชำนาญการพิเศษ พร้อมทีมงาน ได้นำเสนอระบบภูมิสารสนเทศโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นำเสนอโครงการต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในการใช้งานจริง สาธิตการใช้งานระบบ ให้แก่คณะดูงานได้รับชมอีกด้วย

Tags: