• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ผสทอภ. เข้าร่วมงาน Asia-Pacific Regional Space Agency Forum – APRSAF

ผสทอภ. เข้าร่วมงาน Asia-Pacific Regional Space Agency Forum – APRSAF

เมื่อวันที่ 28 พ.ย.62 นายอานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ จิสด้าเข้าร่วมงาน Asia-Pacific Regional Space Agency Forum – APRSAF ณ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น พร้อมร่วมแสดงวิสัยทัศน์ในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ รวมถึงการนำเสนอกิจกรรมต่างๆ ที่จิสด้า ได้สนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อผลักดันให้เกิดเศรษฐกิจทางด้านอวกาศในประเทศไทย  ให้กับองค์การอวกาศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมงานได้รับทราบ

Tags: