• ภาษาไทย
  • English

ผังการรับสัญญาณ RADARSAT และ COSMO-SkyMed ประจำวันที่ 25 พ.ย. 2019 ถึง 01 ธ.ค. 2019