• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จิสด้า ร่วมประชุมหารือ SSS-2B Training Program and Co-Operation

จิสด้า ร่วมประชุมหารือ SSS-2B Training Program and Co-Operation

จิสด้า. นำโดย ดร.ดำรงค์ฤทธิ์ เนียมหมวด ปฏิบัติงานอธิการสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศร่วมด้วย นางสาววรินทร์ธร เกียรติกรทวียศ วิศวกร (Project Manager ของ โครงการ SSS-2B)เข้าร่วมประชุมหารือ 'SSS-2B Training Program and Co-Operation'และพบปะผู้บริหารระดับสูง เพื่อหาแนวทางสร้างความร่วมมือร่วมกันระหว่าง จิสด้า สถาบัน  TUBITAK UZAY และสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศตุรกีระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2562 ณ สถาบัน TUBITAK UZAY เมืองอังการา ประเทศตุรกีและร่วมส่งนักศึกษาฝึกงานผู้ผ่านการคัดเลือก ภายใต้ โครงการ Innovation Internship Program: Satellite Telecom Engineer (Ignite Star) 2019ได้แก่ นายประหยัด ปวงจักร์ทา นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการฝึกอบรม 'SSS-2B Transceivers EM Testing and Training Program' ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม - 9 พฤศจิกายน 2562 ณ สถาบัน GUMUSH เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ