• ภาษาไทย
  • English

ทำความรู้จัก "สุวรรณภูมิ ภูมิอารยธรรมเชื่อมโลก"

ทำความรู้จัก "สุวรรณภูมิ ภูมิอารยธรรมเชื่อมโลก"

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะเชื่อมโยงจิตวิญญาณ ของคนทั่วโลกให้รวมเป็นหนึ่งเดียวกัน

สู่การสร้างแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้อารยธรรมที่มีความแตกต่างและซับซ้อนทางสังคม