• ภาษาไทย
  • English

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ ประจำปี 2558

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ ประจำปี 2558

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ ประจำปี 2558
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศวันที่:
05/09/2014
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
17/09/2014

ประเภทของประกาศ