• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จับตา "ปาบึก"

จับตา "ปาบึก"

ท่านสามารถติดตามข้อมูลคลื่น กระแสน้ำ และข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่

http://coastalradar.gistda.or.th/wp/ และ http://flood.gistda.or.th/rainfall_monitoring

และ http://gistdaportal.gistda.or.th/pabuk/

หรือสอบถาม 065-502-7283 ตลอด 24 ชั่วโมง

อีกทั้งสามารถใช้งานผ่าน Application ที่มีชื่อว่า Gcoast สามารถใช้ได้ทั้ง Android และ iOS

untitled-5-01.jpg  untitled-5-02.jpg