• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

เด็กไทยคว้ารางวัลประกวด “ภาพวาดอวกาศ” ที่สิงคโปร์

เด็กไทยคว้ารางวัลประกวด “ภาพวาดอวกาศ” ที่สิงคโปร์

เด็กไทยคว้ารางวัลประกวด “ภาพวาดอวกาศ” ที่สิงคโปร์

tanabudee_resize.jpg

เมื่อวันที่ 6-9 พ.ย. ที่ผ่านมา ที่ประเทศสิงคโปร์ ในการประชุม Asia-Pacific Regional Space Agency Forum หรือ APRSAF ครั้งที่ 25 ซึ่งได้มีการประกาศผลการประกวดภาพวาดระดับเยาวชน อายุ 8-11 ปี หัวข้อ “My Home in Space” ผลปรากฏว่าภาพวาดที่ได้รับรางวัล Special Poster Award เป็นผลงานของ เด็กชายธนบดี พลามิตร อายุ 10 ปี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศมีนบุรี
โดยก่อนหน้านี้ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ จิสด้า ในฐานะผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมการวาดภาพดังกล่าว ได้เปิดรับสมัครเยาวชนจากทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมฯ มีเยาวชนสนใจส่งภาพวาดกว่า 400 ผลงาน เพื่อคัดเลือกภาพเข้าสู่ “รอบวาดสด” ในการประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับเยาวชน “Thailand Aerospace Youth Forum 2018” เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งจิสด้าและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้พิจารณาและคัดเลือกภาพวาดจำนวน 3 ภาพที่สื่อความหมายได้ตรงกับหัวข้อ “My Home in Space” และส่งเข้าประกวดระดับนานาชาติในการประชุม APRSAF ครั้งที่ 25 จนคว้ารางวัลมาได้ในที่สุด

Tags: