• ภาษาไทย
  • English

สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2557
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
15/08/2014
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศวันที่:
03/09/2014
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
11/09/2014

ประเภทของประกาศ