• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ทีมนักวิจัยจิสด้าเจ๋ง...คว้าดีเด่นรางวัลเจ้าฟ้าไอที

ทีมนักวิจัยจิสด้าเจ๋ง...คว้าดีเด่นรางวัลเจ้าฟ้าไอที

ประกาศผลแล้ว รางวัลเจ้าฟ้าไอทีรัตนราชสุดาสารสนเทศครั้งที่ 12 ที่จัดโดยมูลนิธิวิจัย เทคโนโลยีสารสนเทศ กับธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน เพื่อสนับสนุนงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศไทย ให้ก้าวหน้าทัดเทียมระดับสากล และสามารถนำมาพัฒนาเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศในด้านต่างๆ

ในปีนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย คณะนักวิจัยจากศูนย์วิจัย SOAR ของจิสด้า ร่วมกับนักวิจัยจากบริษัทวิทยุการบินและกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้รับรางวัลดีเด่น ภายใต้ผลงาน Safe Sky ซึ่งเป็นระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายสำหรับการวางโครงสร้างพื้นฐานจราจรทางอากาศของประเทศไทย

ดร. ศุภัชชา ชัยเมธานันท์ นักวิจัยจากจิสด้า เปิดเผยว่า ระบบ Safe sky เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2560 เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการจราจรทางอากาศให้แก่ประเทศไทย  อีกทั้งยังเป็นการป้องกันความเสี่ยงและลดอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการจราจรทางอากาศด้วย

อย่างไรก็ตามที่ผ่านมา มีผลงานที่เกิดขึ้นภายใต้ศูนย์วิจัย SOAR ที่ได้มีการนำไปใช้ประโยชน์โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว เช่น ระบบ Gisavia และระบบบำเพ็ญซึ่งอยู่ระหว่างการขยายผลที่จะนำระบบไปใช้งานทั่วประเทศ

Tags: