• ภาษาไทย
  • English

สอบราคาจัดจ้างพัฒนาระบบสำรอง (Hot Redundancy)

สอบราคาจัดจ้างพัฒนาระบบสำรอง (Hot Redundancy)

ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างก่อสร้าง
ปีงบประมาณ:
2557
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
15/08/2014
ประกาศยกเลิก: 
ประกาศวันที่:
01/09/2014

ประเภทของประกาศ