• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

มหกรรมวิทย์ 61 ใกล้ปิดฉาก...จิสด้าเปิดประตูรับเด็กไทยตะลุยวัตถุอวกาศ

มหกรรมวิทย์ 61 ใกล้ปิดฉาก...จิสด้าเปิดประตูรับเด็กไทยตะลุยวัตถุอวกาศ

เหลืออีกไม่กี่วันก็จะปิดฉากแล้ว สำหรับงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปี 2561 ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า ยังคงต้อนรับเด็กไทยมาร่วมตะลุยและพิชิตวัตถุอวกาศ พร้อมเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุอวกาศประเภทต่างๆ เพื่อให้เกิดการรู้จัก เข้าใจ และคนไทยจะต้องไม่ตระหนก

“GISTDA S-Venture เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จิสด้าให้ความสำคัญและต้องการสร้างการมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมายทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชน ซึ่งถือเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีพลังและแรงบันดาลใจในการคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้กับประเทศของเรา ได้เข้ามามีโอกาสในการเรียนรู้ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในรูปแบบของ interactive ซึ่งความคิดความอ่าน และความอยากรู้อยากเห็นของพวกเค้าจะต้องถูกนำมาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตัวเค้าเอง และต่อประเทศชาติ ดังนั้น การสร้างกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน หรือกิจกรรมใดๆ ก็แล้วแต่ต้องตอบสนองไลฟ์สไตล์ส่วนหนึ่งของพวกเค้าด้วย ถามว่าทำไม? เหตุผลก็คือพวกเค้าจะรู้สึกได้ว่าไม่เป็นการฝืนที่จะทำ แต่ยินดีที่จะร่วมทำ และร่วมเรียนรู้ไปกับเราด้วยความเต็มใจ”

อย่างไรก็ตาม ภายในบูธของจิสด้าปีนี้ได้นำเสนอองค์ความรู้และวิทยาการในการติดตาม เฝ้าระวัง ขยะอวกาศ ตลอดจนการศึกษา ทดลอง วิธีกำจัดขยะอวกาศที่หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องด้านอวกาศนานาประเทศได้คิดค้น พัฒนาขึ้น และมีการทดลองกำจัดจริงใน 4 รูปแบบ อาทิ การใช้ตาข่ายจับขยะ, การทดสอบระบบระบุตำแหน่งเพื่อเป็นข้อมูลในการกำจัด, การยิงฉมวกใส่ขยะอวกาศ และการกางใบเรือฯ เป็นต้น รวมทั้งได้จำลองวิธีการให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมรับสัมผัสและจินตนาการผ่านการจำลองด้วยเครื่องจำลองเหตุการณ์ สิ่งต่างๆ เหล่านี้ ถือเป็นวิวัฒนาการและความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอวกาศที่หลายประเทศทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญ โดยหนึ่งในนั้นคือประเทศไทยที่พยายามผลักดันเข้าสู่วงการอวกาศของโลก เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากอวกาศอย่างเต็มที่สำหรับการพัฒนาประเทศ ณ วันนี้เราเริ่มแล้วที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นศูนย์กลางและฐานในการรังสรรค์นวัตกรรมจากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และระบบนวัตกรรมของประเทศ และยังเป็นพื้นที่เปิดโลกทัศน์ด้านเทคโนโลยีอวกาศให้กับคนไทย ไม่แน่นะครับว่าแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ในวันนี้ อาจจะชักนำให้เด็กๆ ที่หลงใหลในอวกาศกลายเป็นนักวิจัยคนไทยในสถานีอวกาศก็เป็นได้

สำหรับงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ ปีนี้ จิสด้าจัดขึ้น 2 แห่งภายใต้ธีมเดียวกันคือ “GISTDA S-Venture” ระหว่างวันที่ 16 – 26 สิงหาคม 2561 ณ Hall 4 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี และระหว่างวันที่ 18 – 24 สิงหาคม 2561 ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และทุกท่านจะได้รู้ว่าเรื่องอวกาศจะไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป