• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

GISTDA กับ UNOOSA ลงนามบันทึกความเข้าใจในการร่วมกันพัฒนางานด้านอวกาศของประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคเอเชีย

GISTDA กับ UNOOSA ลงนามบันทึกความเข้าใจในการร่วมกันพัฒนางานด้านอวกาศของประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคเอเชีย

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย  สำนักกิจการอวกาศแห่งองค์การสหประชาชาติ (United Nations Office of Outer Space Affairs – UNOOSA) และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจในการร่วมกันพัฒนางานด้านอวกาศของประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคเอเชีย โดยใช้ความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานของจิสด้าร่วมกับความรู้ความสามารถของผู้เชี่ยวชาญด้านอวกาศของ UNOOSA และประเทศสมาชิก โดยมี ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการการะทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมเป็นสักขีพยาน โดยภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว จะเน้นการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ  การพัฒนาอุตสาหกรรมอวกาศ การสร้างและการสำรวจอวกาศ รวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ให้ศึกษางานด้านอวกาศ

Tags: