• ภาษาไทย
  • English

ผังการรับสัญญาณ RADARSAT และ COSMO-SkyMed ประจำวันที่ 18 มิ.ย. 2018 ถึง 24 มิ.ย. 2018