• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

แสดงความยินดีปลัด DE คนใหม่

แสดงความยินดีปลัด DE คนใหม่

   ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการจิสด้า มอบกระเช้าแสดงความยินดีแก่ นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมคนใหม่ พร้อมทั้งหารือกรอบการดำเนินงานร่วมกันอย่างไม่เป็นทางการ เมื่อวันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ