• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

GISTDA ลงพื้นที่ อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในการจัดทำแผนที่ชุมชน

GISTDA ลงพื้นที่ อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในการจัดทำแผนที่ชุมชน

     วันที่ 29 - 30 ส.ค. 60 ทีมงาน GISTDA ลงพื้นที่ อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในการจัดทำแผนที่ชุมชน ของ ต.บ้านแหลม และ ต.บางตะบูน โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงหอย มาร่วมตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เพื่อประกอบการจัดทำแผนที่ฐานของพื้นที่ อาทิเช่น ขอบเขตหมู่บ้าน เส้นทางน้ำ ตำแหน่งประตูระบายน้ำ จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำ คอกหอย ฯลฯ ซึ่งในพื้นที่เพชรบุรีนั้น ทาง GISTDA ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลมาอย่างต่อเนื่อง ครั้งนี้จึงต้องตรวจสอบความถูกต้องขอบข้อมูลกับคนในพื้นที่ก่อนการจัดทำเป็นแผนที่ชุมชน
   อีกทั้ง ทีมงาน GISTDA ได้อบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการเชิงภูมิสารสนเทศในระดับพื้นที่เพชรบุรี (Phetchaburi Portal) เพื่อให้ชุมชนสามารถสำรวจและวางแผนติดตามสถานการณ์ได้ เป็นการสร้างความตระหนักในการใช้เครื่องมือด้านระบบภูมิสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน