• ภาษาไทย
  • English

ประกาศสอบราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพกล้องวงจรปิด (รับซองระหว่างวันที่ 22 - 31 ส.ค. 2560 เวลา 8.30 น. - 16.30 น.)

ประกาศสอบราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพกล้องวงจรปิด (รับซองระหว่างวันที่ 22 - 31 ส.ค. 2560 เวลา 8.30 น. - 16.30 น.)

ซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพกล้องวงจรปิด งบประมาณ 1,975,220.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
12/09/2017

ประเภทของประกาศ