• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

สอบราคาจ้างย้ายพร้อมติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (FM-200) รับซองตั้งแต่วันที่ 22-31 สิงหาคม 2560