• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

สอบราคาจัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับการพัฒนาพื้นที่ โครงการพัฒนาพื้นที่ Co Innovating Space (CIS) รับซองตั้งแต่วันที่ 22-31 สิงหาคม 2560