• ภาษาไทย
  • English

ประกาศสอบราคาจ้างพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการน้ำด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว และการกำจัดผักตบชวาแบบยั่งยืนของจังหวัดฉะเชิงเทรา (รับซองระหว่างวันที่ 21 - 30 ส.ค. 2560 เวลา 9.00 น. - 16.30 น.)

ประกาศสอบราคาจ้างพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการน้ำด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว และการกำจัดผักตบชวาแบบยั่งยืนของจังหวัดฉะเชิงเทรา (รับซองระหว่างวันที่ 21 - 30 ส.ค. 2560 เวลา 9.00 น. - 16.30 น.)

จ้างพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการน้ำด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว และการกำจัดผักตบชวาแบบยั่งยืนของจังหวัดฉะเชิงเทรา งบประมาณ 850,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
08/09/2017

ประเภทของประกาศ