• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย สทอภ. ประจำปี 2561 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 6, 7 และอาคารสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ 5 ชั้น (รับซองระหว่างวันที่ 21 - 30 ส.ค. 2560 เวลา 9.00 น. - 16.30 น.)

ประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย สทอภ. ประจำปี 2561 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 6, 7 และอาคารสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ 5 ชั้น (รับซองระหว่างวันที่ 21 - 30 ส.ค. 2560 เวลา 9.00 น. - 16.30 น.)

จ้างเหมารักษาความปลอดภัย สทอภ. ประจำปี 2561 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 6, 7 และอาคารสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ 5 ชั้น
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2561
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 

ประเภทของประกาศ