• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

สอบราคาซื้อเครื่องมือตรวจสอบและวิเคราะห์สัญญาณแบบมือถือ (Handheld Spectrum) รับซองตั้งแต่วันที่ 21 -30 สิงหาคม 2560