• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

สอบราคาจ้างทำนิทรรศการ Future City พร้อมติดตั้ง รับซองตั้งแต่วันที่ 11 - 21 ส.ค. 2560